Team Mgr Huibersschool

Team en groepsindelingen schooljaar 2021-2022

Directie
De directeur is Saranke Pauletta. 

Groepsgrootte 
De groepen hebben tussen de  16 en 26  leerlingen bij de start van het schooljaar. 

Groepsindeling

Groep 1/2a

Liselotte Loerakker dinsdag tot en met vrijdag
Jacqueline de Veer op maandag

Groep 1/2b:
Melanie Rooijers op maandag tot en met woensdag
Mara Huijgen op donderdag en vrijdag 

Groep 3:
Nadja Winkel op maandag, dinsdag en donderdag
Zarmina Shir op woensdag en vrijdag

Groep 4/5:
Maarten Carpay op dinsdag, woensdag en donderdag
Conny Versteege op maandag en vrijdag

Groep 6/7:
Gaby de Vries op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Wendy Stikvoort op woensdagochtend
Wendy Breedijk op woensdagmiddag

Groep 8:
Wendy Breedijk op maandag, dinsdag, woensdagochtend en vrijdag
Rosa Denneman op donderdag

Extra handen in de groep
Jacqueline de Veer op dinsdag en woensdag in groep 1/2a
Willeke Fledderus op donderdag en vrijdag in groep 1/2b (tot Kerstvakantie)
Inge Duin op maandag t/m woensdag in groep 1/2b en groep 3.
Zarmina Shir op donderdag in groep 3.
Conny Versteege op dinsdag in groep 4/5 (1x in de twee weken)
Wendy Stikvoort op donderdag en vrijdag in groep 4/5 en 6/7
Rosa Denneman op dinsdag in groep 6/7 en 8 op dinsdag Individuele hulp en coaching

Pauline Hulsbosch en Maarten Carpay Interne begeleiding
Pauline Hulsbosch is belast met de coördinatie van de externe leerlingenzorg voor groep 1 t/m 8 en de interne leerlingenzorg voor groep 4 t/m 8.

Melanie Rooijers is verantwoordelijk voor de interne leerlingenzorg in groep 1 t/m 3.

Saranke Pauletta, Maarten Carpay en Melanie Rooijers verzorgen de (beeld)coaching van de leerkrachten.
Caroline Erkens is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs.

Vakdocent gymnastiek
De gymlessen worden op maandag en vrijdag verzorgd door de vakdocent Karin Verbeek.

Muziekonderwijs
Het muziekonderwijs zal in groep 4 t/ 8 gegeven worden door meester Remmert Velthuis op donderdag

Creatieve vorming
In de groepen 6 t/m 8 geeft Wendy Breedijk als vakdocent lessen in creatieve vorming.

Coördinatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Melanie Rooijers coördineert de samenwerking met het Peuterpandje en de inhoudelijke programmering van de VVE-programma’s.

Beheerder
Andy Schoen is de beheerder van Wijzer en van de Mgr. Huibersschool. Hij is aanwezig op maandag tot en met donderdag.

Administratie
Op maandag is Sjanneke Schut aanwezig op school voor de administratie.

Huiswerkbegeleiding en coaching leerlingen groep 6 t/m 8
Triple Threat verzorgt voor diverse leerlingen de huiswerkbegeleiding

Projectbegeleiding nieuwbouw en Wijzer
Ruud Barnhoorn

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl